Rola kierownika budowy na konkretnym miejscu pracy jest niepodważalna. Osoba taka bowiem powinna być wyjątkowo kompetentna, aby można jej było w pełni zaufać. Jedynie wtedy też możliwe będzie przeprowadzenie wszystkich czynności budowlanych bez jakiegokolwiek problemu. Odpowiedzialność kierownika za dany plac budowy dotyczy dosłownie wszystkiego, jest więc kompleksowa. Kierownik przede wszystkim odpowiada za konkretną ekipę budowlaną. Musi dopilnować, by jego pracownicy wykonywali swoje obowiązki sprawnie oraz bezbłędnie. Co więcej, w trakcie audytu odpowiedzialny jest przed zwierzchnikami oraz musi zdawać szczegółowe raporty co do wszystkich przeprowadzanych prac. Każdy kierownik musi tak samo pamiętać o tym, by szybko zareagować w razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości. Musi on sprawdzić, czy budynek przed oddaniem do użytku nadaje się do zamieszkania. A kiedy uzna, że nie – to natychmiast działać, by zmienić ten stan rzeczy. Dlatego kierownicy budowy muszą być profesjonalistami.

Możliwość komentowania jest wyłączona.