Miesięczne archiwum: Sierpień 2015

Gdy oglądamy otaczające nas budowle, nawet nie potrafimy w większości przypadków określić, z jakiego wieku pochodzą, czym są inspirowane i jakie prądy architektoniczne miały wpływ na ich powstanie. Historia architektury to fascynujący wycinek życia naszych przodków, który zapisał się w cegłach, betonie i skale. Jak ludzki żywot, rodziły się nowe budynki wróżąc śmierć starym, odliczając kolejne lata. Większość z nich padała po wieku czy dwóch, albo zdradzając słabość konstrukcji albo będąc wyburzanymi po to, aby powstawały ich młodsi bracia wpisujący się w nowy nurt budowniczy ludzkości. Duży wpływ na postrzeganie danych pomników architektury mają nawet czynniki klimatyczne na przestrzeni wieków, ekonomia w miejscu, gdzie powstawały oraz cała socjologiczno ideologiczna otoczka ludzi, którzy je budowali. Warto zainteresować się historią choćby naszego miasta, dzięki takiej wiedzy mamy pełniejszy wgląd w nasze korzenie i dzięki temu możemy dostrzec, skąd pochodzimy.

Jeśli chcesz sam ustanowić hipotekę dla twojej nieruchomości, musisz liczyć się z kosztami wynikającymi z uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnych. Wysokość tego podatku jest zależna od 2 kwestii: ilości zabezpieczonej wierzytelności oraz wysokości kwoty, na jaką wierzytelność jest zabezpieczona. Po ustanowieniu hipoteki, masz 2 tygodnie do zapłacenia podatku. Choć kryzys nie przyniósł dobrych wieści dla deweloperów mieszkań, to dobry okres dla ciebie, by zainwestować w nieruchomości. Nie mając dużej ilości gotówki, musisz pogodzić się z kupnem finansowania za pomocą kredytu bankowego i zabezpieczenia go na hipotekę lokalu. Czeka cię obowiązek- podatek od czynności cywilnoprawnych. Pamiętaj, że hipoteka zabezpiecza jedynie wierzytelności pieniężne. Możesz nią obciążyć tylko cząstkę właściwego rozmiaru nieruchomości jak na przykład prawo użytkowania wieczystego. Jeśli masz pewność, że będziesz w stanie spłacać hipotekę, nie wahaj się.

Wielu ludzi oglądając fantazyjne kamienice, strzeliste wieże zamków, czy ozdobne bramy miejskich zaułków, pewnie nie raz ani nie dwa zastanawiało się, czy potrzebna jest nam architektura. Nie chodzi tu o sam budowania, organizowania przestrzeni, ale o fakt nadawania temu rangi sztuki. Czy nie lepiej byłoby wybudować zwykły, prosty i funkcjonalnego budynek, pomijając zdobienia i wodotryski, które możemy spotkać na niejednej z ulic? Podążając tym tropem myślenia powstawały wielkie socjalistyczne molochy, osiedla z wielkiej płyty, gdzie co prawda cała estetyka jest ograniczona do minimum, ale funkcjonalność jest zachowana. Patrząc na dzisiejsze osiedla, choćby na Górnym Śląsku, a zwłaszcza w „czerwonym” Zagłębiu, możemy stwierdzić, iż takie rozwiązanie niekoniecznie się sprawdza. Życie w pozbawionych fantazji architektonicznych blokowiskach jest przytłaczające. Widać to wśród starszych pokoleń, które zamieniły spokojny domek na wsi, na przytłaczające azbestowe osiedle.

Rozmawiając z innymi, często używamy terminu ‘nieruchomości’ ,ale czy wiemy, co kryje się pod tym rozległym pojęciem? Zazwyczaj nieruchomość kojarzona jest z budynkiem, mieszkaniem czy pomieszczeniem. Ale warto zdać sobie sprawę, że jest to tylko kawałek tego, co obejmuje to określenie. Rzeczywiście nieruchomość może być budynkowa, bądź lokalowa. Ale podstawowym jej rodzajem jest mniej utożsamiana z pojęciem nieruchomość gruntowa. Czyli, nazywając rzecz po imieniu działka bądź grunt. Oraz wszystko, co na tym gruncie się znajduje, budynki, drzewa, urządzenia. Więc jeśli coś znajduje się na działce, nie może stanowić odrębnej własności. Są od tej reguły wyjątki, określane nieruchomością budynkową- sam budynek bez ziemi. A nieruchomości lokalowe znajdują się w środku nieruchomości budynkowej, ale nie stanowią integralnej części budynku, podpadającej pod to samo prawo. Ostatni rodzaj to nieruchomości rolne- ziemie wykorzystywane do prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Jednym z cudów nowożytnej myśli architektonicznej był niepozorny wiatrak. Śmiało można go nazwać pierwszym ekologicznym silnikiem. Tworzący go nie mieli pojęcia, że fizycy za kilka setek lat określą go maszyną przerabiającą energię wiatrową, która wykorzystując ruch obrotowy wytwarza energię kinetyczną. Te pojęcia nie byłyby wtedy zrozumiałe, ale mimo wszystko udało im się to wynaleźć. Wiatrak jest praojcem nowocześniejszej turbiny wiatrowej, funkcjonującej na podobnej zasadzie, ale wykorzystującej bardziej zaawansowaną technologię. Pierwsza rolą wiatraków było napędzanie młynów mielących, oraz róznego rodzaju pomp. Po dzisiejsze czasy wykorzystujemy wiatraki, lecz teraz ich rola zasadniczo się zmieniła, wykorzystujemy ich energię i przetwarzamy ją na prąd. Wiatrak był jednym z wielu wielkich odkryć architektonicznych które, dzięki swojej innowacyjności – miały znaczący wpływ na historię ludzkości. Dzięki śmiałym wynalazkom i ideom architektów oraz wizjonerów świat staje się lepszym miejscem.