Miesięczne archiwum: Marzec 2013

W ramach programów pomocowych, jakie są udziałem państwa możemy wymienić również te, które za cel stawiają sobie pomoc obywatelom w dochodzeniu do własności nieruchomości mieszkalnych. Programem tego typu, który zakończył już swoje działanie był program o nazwie rodzina na swoim. W przyszłym roku ma go zastąpić program pod nazwą mieszkanie dla młodych. Jak już mówiliśmy programy te mają pomagać ludziom młodym w dochodzeniu do własności mieszkań i domów. Ogólnie nowy program ma wspierać wyłącznie zakup mieszkań nowych. Jak zatem widać jest to również sposób na wsparcie rynku mieszkaniowego, a zatem i rynku budowlanego. Dzięki pomocy państwa w nabywaniu mieszkań nowych jest szansa, iż właśnie na nowe mieszkania młodzi ludzie częściej będą się decydować. Idąc dalej zwiększy to popyt, a co za tym idzie i zapotrzebowanie. W takim wypadku będziemy mieli do czynienia z większą ilością inwestycji budowlanych, za co za tym idzie na końcu większy ruch właśnie w sektorze budowlanym. Może to być ciekawe rozwiązanie.

Nie tylko budownictwo domów jednorodzinnych czy też mieszkań w zabudowie wielorodzinnej jest ważnym elementem rynku budowlanego. Wspomniane tu budownictwo mieszkaniowe jest bardzo ważne aczkolwiek mamy do czynienia również z innymi rodzajami budownictwa, które są równie ważne dla ogółu społeczeństwa. W takim wypadku warto wspomnieć o tym, o czym już wspomnieliśmy w tytule niniejszego artykułu, a mianowicie o budownictwie drogowym i ogólnie rzecz biorąc o budownictwie infrastrukturalnym. Mowa, zatem o budowie dróg, autostrad, dróg szybkiego ruch, obwodnic oraz ogólnie o całej infrastrukturze drogowej. Poza tym można też powiedzieć o całości infrastruktury komunikacyjnej, czyli również tej związanej z lotniskami, pociągami czy koleją lub transportem wodnym. Wszystkie te dziedziny wymagają stałych inwestycji. Warto, więc dowiedzieć się na ten temat o wiele więcej. Jak się okazuje inwestycje tego typu, co roku pochłaniają miliardy złotych. Z drugiej jednak strony coraz częściej widać efekty ich prowadzenia.

Kredyty budowlane to jedno z podstawowych źródeł finansowania ogromnej ilości inwestycji budowlanych w ramach, których budowane są domy jednorodzinne. Mogą to być kredyty, które wykorzystamy na sfinansowanie inwestycji prowadzonej samodzielnie jak i na sfinansowanie inwestycji deweloperskiej. Co ważne jest w kontekście starania się o kredyt budowlany czy też mieszkaniowy? Otóż banki sprawdzają bardzo dokładnie naszą zdolność kredytową. W takim wypadku liczy się również w dużym stopniu historia wcześniejszych zobowiązań. Ważną cechą charakterystyczną dla kredytów mieszkaniowych jest okres kredytowania. Zobowiązanie tego typu jest zobowiązaniem długoterminowym. Oznacza to, iż jest to kredyt, który możemy zaciągnąć na okres od kilku do kilkudziesięciu lat. Przeważają zobowiązania zaciągane na okres lat kilkunastu czy kilkudziesięciu. W przypadku takowego kredytu zabezpieczeniem jest hipoteka budowanego domu. Do czasu jego powstania potrzebne są jednak zabezpieczenia tymczasowe. Może to być na przykład hipoteka innej nieruchomości.